Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


TELEGRAMMA DI CORDOGLIO DEL SANTO PADRE PER LE VITTIME DELL’INCIDENTE FERROVIARIO A SZCZEKOCINY (POLONIA), 06.03.2012


TELEGRAMMA DI CORDOGLIO DEL SANTO PADRE PER LE VITTIME DELL’INCIDENTE FERROVIARIO A SZCZEKOCINY (POLONIA)

TELEGRAMMA

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Pubblichiamo di seguito il telegramma di cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario accaduto nella serata di sabato 3 marzo a Szczekociny, presso Zawiercie (Polonia), che il Santo Padre Benedetto XVI ha inviato - tramite il Segretario di Stato Tarcisio Bertone - a S.E. Mons. Józef Michalik, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca:

TELEGRAMMA

EKSCELENCJO,

CZCIGODNY KSIĘŻE ARCYBISKUPIE,

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ BENEDYKT XVI Z BÓLEM PRZYJĄŁ WIADOMOŚĆ O KATASTROFIE KOLEJOWEJ, JAKA WYDARZYŁA SIĘ W SOBOTĘ WIECZOREM W SZCZEKOCINACH KOŁO ZAWIERCIA, W KTÓREJ ŚMIERĆ PONIOSŁO KILKANAŚCIIE OSÓB, A WIELU ZOSTAŁO RANNYCH. DLA WSZYSTKICH, KTÓRYCH TO TRAGICZNE WYDARZENIE NAPEŁNIŁO BÓLEM I SMUTKIEM, PRZESYŁA NA RĘCE KSIĘDZA ARCYBISKUPA, JAKO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WYRAZY DUCHOWEJ ŁĄCZNOŚCI I WSPÓŁCZUCIA.

OJCIEC ŚWIĘTY ZAPEWNIA O SWOJEJ MODLITWIE ZA ŚP. TRAGICZNIE ZMARŁYCH I JEDNOCZY SIĘ W ŻAŁOBIE Z ICH RODZINAMI I Z CAŁĄ POLSKĄ. WSZYSTKICH PRAGNIE UMOCNIĆ SŁOWAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA: „JEŚLI BOWIEM WIERZYMY, ŻE JEZUS ISTOTNIE UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ, TO RÓWNIEŻ TYCH, KTÓRZY UMARLI W JEZUSIE, BÓG WYPROWADZI WRAZ Z NIM" (1 TES 4, 14).

DLA ŚP. ZMARŁYCH WYPRASZA ŁASKĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I DAR ŻYCIA WIECZNEGO. RANNYM I POSZKODOWANYM ŻYCZY SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA I PEŁNI SIŁ. RODZINOM OFIAR TRAGICZNEGO WYPADKU I ICH BLISKIM UPRASZA ŁASKĘ MĘSTWA I UKOJENIE W BÓLU. WSZYSTKIM UDZIELA Z SERCA APOSTOLSKIEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.

ŁĄCZĄC SIĘ Z OJCEM ŚWIĘTYM RÓWNIEŻ ZE SWEJ STRONY PRZESYŁAM SZCZERE WYRAZY WSPÓŁCZUCIE I DUCHOWEJ JEDNOŚCI.

ODDANY W PANU

 TARCISIO KARD. BERTONE SEKRETARZ STANU 

[00299-09.01] [Testo originale: Polacco]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

ECCELLENZA REVERENDISSIMA,

SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI CON DOLORE HA APPRESO LA NOTIZIA DELL’INCIDENTE FERROVIARIO ACCADUTO LA SERA DI SABATO SCORSO A SZCZEKOCINY, PRESSO ZAWIERCIE, IN CUI HANNO PERSO LA VITA NUMEROSE PERSONE E MOLTE SONO RIMASTE FERITE. A LEI, ECCELLENZA, QUALE PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE POLACCA, EGLI RIVOLGE ESPRESSIONI DI VICINANZA SPIRITUALE E DI CORDOGLIO, PREGANDOLA DI PARTECIPARLE A QUANTI QUESTO TRAGICO EVENTO HA RIEMPITO DI DOLORE E DI TRISTEZZA.

IL SANTO PADRE ASSICURA LA SUA PREGHIERA PER LE VITTIME DEL TRAGICO INCIDENTE E PARTECIPA AL LUTTO DELLE LORO FAMIGLIE E DI TUTTA LA POLONIA. TUTTI VUOLE CONFORTARE CON LE PAROLE DI SAN PAOLO: "NOI CREDIAMO (…) CHE GESÙ È MORTO E RISUSCITATO; COSÌ ANCHE QUELLI CHE SONO MORTI, DIO LI RADUNERÀ PER MEZZO DI GESÙ INSIEME CON LUI" (1 TS 4, 14).

EGLI IMPLORA PER TUTTI I DEFUNTI IL DONO DELLA DIVINA MISERICORDIA E LA VITA ETERNA. AI FERITI AUGURA UN PRONTO E COMPLETO RISTABILIMENTO IN SALUTE. PER QUANTI SOFFRONO A CAUSA DEL TRAGICO INCIDENTE SUPPLICA IL DONO DEL CORAGGIO E DELLA PACE ANCHE NEL DOLORE. A TUTTI IMPARTE DI CUORE LA SUA APOSTOLICA BENEDIZIONE.

ANCHE DA PARTE MIA LE INVIO SINCERE ESPRESSIONI DI CORDOGLIO IN PROFONDA COMUNIONE SPIRITUALE.

DEV. MO NEL SIGNORE

 TARCISIO CARD. BERTONE SEGRETARIO DI STATO 

[00299-01.01] [Testo originale: Polacco]