www.vatican.va

Back Top Print Pdf


TELEGRAMMA DI CORDOGLIO DEL SANTO PADRE PER LA MORTE DEL PRESIDENTE DELLA POLONIA E DELLA SUA DELEGAZIONE NEL DISASTRO AEREO A SMOLENSK (RUSSIA), 10.04.2010


TELEGRAMMA DI CORDOGLIO DEL SANTO PADRE PER LA MORTE DEL PRESIDENTE DELLA POLONIA E DELLA SUA DELEGAZIONE NEL DISASTRO AEREO A SMOLENSK (RUSSIA)

TELEGRAMMA DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Pubblichiamo di seguito il telegramma di cordoglio del Santo Padre per la morte del Presidente polacco Lech Kaczynski, dei componenti la Delegazione presidenziale e dei membri dell’equipaggio, nel disastro aereo avvenuto questa mattina durante la fase di atterraggio nelle vicinanze dell’aeroporto di Smolensk (Russia):

TELEGRAMMA DEL SANTO PADRE 

Szanowny Pan
Bronisław KOMOROWSKI
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Głębokim bólem napełniła mnie wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony oraz osób, które towarzyszyły mu w drodze do Katynia. Spośród nich pragnę wymienić Pana Ryszarda Kaczorowskiego, byłego Prezydenta RP na uchodźctwie, biskupa polowego Tadeusza Płoskiego, prawosławnego arcybiskupa polowego Mirona Chodakowskiego i ewangelickiego duszpasterza polowego ks. Adama Pilcha. Wszystkie ofiary tego dramatycznego wypadku – parlamentarzystów, polityków, przedstawicieli wojska i Rodzin Katyńskich i inne osoby – polecam łaskawości miłosiernego Boga. Niech przyjmie ich do swojej chwały. Rodzinom tych, którzy zginęli i wszystkim Polakom składam szczere kondolencje i zapewniam o mojej duchowej bliskości. Na ten trudny czas wypraszam dla Narodu polskiego szczególne błogosławieństwo wszechmogącego Boga.

Watykan, 10 kwietnia 2010 r.

BENEDYKT XVI, PAPIEò

[00490-09.02] [Testo originale: Polacco]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Ill.mo Signore
Bronislaw KOMOROWSKI
Presidente del Parlamento della Repubblica di Polonia
Varsavia

È con profondo dolore che ho appreso la notizia della tragica morte del Signor Presidente Lech Kaczynski, della sua moglie e delle persone che lo accompagnavano in viaggio a Katyn. Tra loro voglio elencare il Signor Ryszard Kaczorowski, l’ex-Presidente della Repubblica in esilio, il vescovo foraneo Tadeusz Ploski, l’arcivescovo ortodosso foraneo Miron Chodakowski e il pastore militare evangelico Adam Pilsch. Affido tutte le vittime di questo drammatico incidente – i parlamentari, i politici, i rappresentanti dell’esercito e delle Famiglie di Katyn, nonché tutte le altre persone – alla bontà di Dio misericordioso. Possa Egli accoglierli nella sua gloria. Alle famiglie dei morti e a tutti i Polacchi presento le mie sincere condoglianze assicurandoli della mia vicinanza spirituale. In questo difficile momento imploro per il Popolo polacco una benedizione speciale di Dio onnipotente.

Vaticano, 10 aprile 2010

BENEDICTUS XVI PP.

[00490-01.02] [Testo originale: Polacco]

[B0211-XX.01]