Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


INDULGENZA PLENARIA NEL 150° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI DELLA BEATA VERGINE MARIA A LOURDES, 05.12.2007


INDULGENZA PLENARIA NEL 150° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI DELLA BEATA VERGINE MARIA A LOURDES

TESTO IN LINGUA LATINA

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Accogliendo le suppliche di numerosi Pastori e fedeli, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha disposto la concessione di una speciale indulgenza plenaria in occasione del 150° anniversario delle apparizioni della Beata Vergine Maria nella Grotta di Massabielle, presso Lourdes, a santa Bernardetta Soubirous.

La Penitenzieria Apostolica ha provveduto a dare seguito alla decisione del Santo Padre mediante il seguente Decreto:

TESTO IN LINGUA LATINA

PAENITENTIARIA APOSTOLICA

DECRETUM

Occasione completi CL anniversarii a Beatissimae Virginis Mariae manifestatione in Massabiellensi Specu prope Lapurdum, plenaria quotidie conceditur Indulgentia christifidelibus, qui pie statisque condicionibus, a die VIII Decembris MMVII usque ad diem VIII Decembris MMVIII, Massabiellensem inviserint Specum, et, a die II usque ad diem XI Februarii MMVIII, benedictum Beatae Mariae Virginis Lapurdensis simulacrum, in quolibet templo, oratorio, specu, vel decoro loco, publicae venerationi sollemniter expositum

MIRABILI NEXU Dei omnipotentia et infinita caritas coniunxerunt munus Mariae, Matris Domini Nostri Iesu Christi et ideo Matris mystici corporis Eius, quod est Ecclesia, et ipsius Ecclesiae opus salvificum: ita Beatus Guerricus Abbas consociat protectionem quam christifideles a Maria Matre exspectant, et universale ministerium salutis Catholicae Ecclesiae: "Porro Beata Mater illa Christi, quia se matrem christianorum cognoscit ratione mysterii, cura quoque se matrem eis praestat et affectu pietatis… Vide autem si non et filii matrem videntur agnoscere, dictante utique quadam naturali pietate fidei, ut ad invocationem nominis eius primo vel maxime refugiant in omnibus necessitatibus et periculis tamquam parvuli ad sinum matris" (Sermo I, In Assumptione B. Mariae Virg.).

Itidem Constitutio Dogmatica "Lumen Gentium" Concilii Vaticani Secundi effert missionem, ut ita dicamus, coniunctam Beatissimae Virginis Mariae et Catholicae Ecclesiae: "Maria enim, quae, in historiam salutis intime ingressa, maxima fidei placita in se quodammodo unit et reverberat, dum praedicatur et colitur, ad Filium suum eiusque sacrificium atque ad amorem Patris credentes advocat. Ecclesia vero, gloriam Christi prosequens, praecelso suo typo similior efficitur, continuo progrediens in fide, spe et caritate, ac divinam voluntatem in omnibus quaerens et obsequens" (n. 65).

Quam quidem Divinae Providentiae agendi rationem saepe et illustri evidentia Ecclesiae historia et mira marialis cultus monumenta comprobant et fidelium augendae pietati commendant.

Age vero, centum et quinquaginta annorum propediem recolenda memoria ex quo Maria Sanctissima revelans sese Immaculatam esse Conceptionem puellae Bernardae Soubirous sanctuarium, thesaurum gratiae, voluit erigi et coli in loco "Massabielle", civitatis Lapurdensis, innumerabilem prodigiorum seriem evocat, quibus et animarum supernaturalis vita et ipsorum corporum valetudo ab Omnipotentis Dei bonitate magnopere profecerunt; in qua Providentiae Divinae dispositione, Beatissima Virgine Maria intercedente, praeclare commonstratur integrum hominis finem esse totius humanae personae bonum, hic in terris et praesertim in aeternitate salutis.

Christifideles, inde ab initio Lapurdensis Sanctuarii intellexerunt Beatam Virginem Mariam, ibi totalem illam salutem hominum, per ministerium Catholicae Ecclesiae, procurare amantissime velle.

Nam Beatissimam Virginem Mariam venerantes, in loco "quem tetigerunt pedes Eius", sese sacramentis reficiunt, proposita vitae christianae perfectius semper agendae concipiunt, sensum Ecclesiae vivide percipiunt et horum omnium fortissima experiuntur argumenta: Ipsa vero mirabilium factorum per temporum decursum conexio haud obscure innuit Beatae Mariae Virginis et Ecclesiae coniunctam operationem: Nam anno MDCCCLIV Dogma Immaculatae Conceptionis Mariae Virginis definitum est; anno vero MDCCCLVIII Maria Sanctissima piae Bernardae Soubirous ineffabili cum materna dulcedine sese commonstravit, verbis adhibitis dogmaticae definitionis: "Ego sum Immaculata Conceptio".

Ut autem ex hac pia recordatione fructus renovatae sanctitatis excrescant, Indulgentiae plenariae donum largiter Summus Pontifex Benedictus XVI, prout in sequentibus exponitur, concedere decrevit.

Quotidie plenariam lucrari valebunt Indulgentiam, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicare poterunt, omnes et singuli christifideles vere paenitentes, qui, sese sacramentali Confessione purificantes, Ss.ma Eucharistia reficientes, et preces demum ad mentem Summi Pontificis pie fundentes:

A.- si anno qui decurret a die octava mensis Decembris MMVII usque ad integram diem octavam eiusdem mensis insequentis anni MMVIII, devote inviserint, potius secundum propositum ordinem: 1.- paroeciale baptisterium pro Bernardae Baptismo adhibitum; 2.- Familiae Soubirous domum, "carcerem" nuncupatam; 3.- Massabiellensem Specum; 4.- oratorium hospitii, ubi Bernarda primam recepit Communionem; et in singulis quattuor iubilaribus locis saltem piis considerationibus vacaverint per congruum temporis spatium, concludendis Oratione Dominica, Fidei Professione qualibet legitima formula, necnon iubilari prece vel alia mariana invocatione.

B.- si benedictum Beatae Mariae Virginis Lapurdensis simulacrum, in quolibet templo, oratorio, specu, vel decoro loco publicae venerationi sollemniter expositum, a die II Februarii MMVIII, in Praesentatione Domini, usque ad integram diem XI Februarii MMVIII, in liturgica Beatae Mariae Virginis Lapurdensis memoria necnon CL Apparitionis anniversario, devote visitaverint, et ibi, ante Eiusdem effigiem pium peregerint exercitium marianae devotionis, vel saltem piis considerationibus vacaverint per congruum temporis spatium, concludendis Oratione Dominica, Fidei Professione qualibet legitima formula, necnon Beatissimae Virginis Mariae invocatione.

C.- Senes, infirmi, omnesque qui legitima causa domo exire nequeunt, concepta detestatione cuiusque peccati, et intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, in propria domo seu ubi impedimentum eos detinet, plenariam pariter consequi poterunt indulgentiam, si, diebus II-XI Februarii MMVIII, spiritalem desiderio cordis visitationem peregerint, preces ut supra recitaverint et aegritudines vel incommoda propriae vitae Deo per Mariam fiducialiter obtulerint.

Quo autem facilius christifideles caelestium horum munerum participes fieri queant, sacerdotes, competenti ecclesiastica auctoritate ad confessiones audiendas adprobati, prompto et generoso animo sese praebeant ad ipsas excipiendas et publicas preces ad Immaculatam Deiparam Virginem sollemniter dirigant.

Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXI Novembris MMVII, in Praesentatione Beatae Mariae Virginis.

IACOBUS FRANCISCUS S.R.E. Card. STAFFORD
Paenitentiarius Maior

+ Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens

[01741-07.01] [Testo originale: Latino]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

PENITENZIERIA APOSTOLICA

DECRETO

In occasione del 150° anniversario della manifestazione della Beata Vergine Maria nella Grotta di Massabielle, vicino a Lourdes, è quotidianamente concessa l’Indulgenza plenaria ai fedeli, che, dal giorno 8 Dicembre 2007 fino al giorno 8 Dicembre 2008, piamente e alle condizioni stabilite, visiteranno la Grotta di Massabielle, e, dal 2 all’11 Febbraio 2008, visiteranno, in qualsiasi tempio, oratorio, grotta, o luogo decoroso, l’immagine benedetta della Beata Vergine Maria di Lourdes solennemente esposta alla pubblica venerazione

Con mirabile rapporto l’onnipotenza e l’infinita bontà di Dio hanno congiunto il compito provvidenziale di Maria, Madre del Nostro Signore Gesù Cristo e perciò Madre del Corpo Mistico di Lui, che è la Chiesa, e l’opera salvifica della Chiesa stessa.

Così il Beato Guerrico, abate, associa la protezione, che i fedeli attendono fiduciosamente da Maria Madre, e l’universale ministero di salvezza della Chiesa Cattolica: "La santa Madre di Cristo si riconosce madre dei cristiani sul piano del mistero, e perciò esercita verso di loro tutte le sollecitudini e l’amore propri di una madre… Anche i cristiani la riconoscono per madre e, mossi dal loro naturale affetto di figli, si rifugiano in lei in ogni necessità e pericolo, invocandone con fiducia il nome, come bimbi in braccio alla loro mamma" (Disc. 1. nell’Assunzione della B. Vergine Maria).

Così la Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" del Concilio Vaticano II esalta la missione, che possiamo chiamare congiunta, della Beatissima Vergine Maria e della Chiesa Cattolica: "Maria, che ha una parte di primissimo piano nella storia della salvezza, sintetizza in sé e riflette sulla Chiesa i principali valori della rivelazione. Così quando la si predica e la si onora, ella rinvia i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all’amore del Padre. A sua volta la Chiesa, mentre opera per la gloria di Cristo, diventa più simile al suo alto modello, progredisce continuamente nella fede, nella speranza e nella carità, e in ogni cosa cerca e segue la divina volontà" (n. 65).

La storia della Chiesa e memorabili testimonianze del culto mariano spesso e con chiara evidenza manifestano e raccomandano ai fedeli, per accrescerne la devozione, tale modo di operare della Divina Provvidenza.

Orbene la prossima ricorrenza del centocinquantesimo anniversario del giorno in cui Maria Santissima, rivelando alla fanciulla Bernardetta Soubirous di essere l’Immacolata Concezione, volle che fosse eretto e venerato nel luogo detto "Massabielle", della città di Lourdes, un santuario, tesoro di grazia, evoca l’innumerevole serie di prodigi, mediante i quali la vita soprannaturale delle anime e la stessa salute dei corpi trassero grande vantaggio dall’onnipotente bontà di Dio; in questa disposizione della Provvidenza Divina, per intercessione della Beatissima Vergine Maria, si dimostra con evidenza che il fine integrale dell’uomo è il bene di tutta la persona, qui sulla terra e soprattutto nell’eternità della salvezza.

I fedeli, fin dalle origini del santuario di Lourdes, compresero che la Beata Vergine Maria, mediante il ministero della Chiesa Cattolica, vuole amabilissimamente provvedere in quel luogo a tale integrale salvezza degli uomini.

Infatti venerando la Beatissima Vergine Maria nel luogo "che i suoi piedi toccarono", i fedeli si alimentano con i Santi Sacramenti, formulano fermi propositi di condurre nell’avvenire una vita cristiana di crescente fedeltà, percepiscono vivamente il senso della Chiesa e di tutte queste cose sperimentano validissimi argomenti. Del resto, la stessa connessione, nel succedersi dei tempi, di eventi meravigliosi, lascia intravedere la congiunta operazione della Beata Vergine Maria e della Chiesa. Infatti nell’anno 1854 fu definito il Dogma della Immacolata Concezione di Maria Vergine; nell’anno 1858 Maria Santissima si mostrò con ineffabile materna dolcezza alla pia Bernardetta Soubirous, utilizzando le parole della definizione dogmatica "Io sono l’Immacolata Concezione".

Affinché da questa pia memoria derivino crescenti frutti di rinnovata santità, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha stabilito di concedere largamente il dono dell’Indulgenza plenaria, come è spiegato di seguito:

Tutti e singoli fedeli veramente pentiti, debitamente purificati mediante il sacramento della Confessione, e ristorati con la Santa Comunione, e innalzando infine devotamente preghiere secondo l’intenzione del Sommo Pontefice, potranno quotidianamente lucrare l’Indulgenza plenaria, applicabile anche, a modo di suffragio, alle anime dei fedeli in Purgatorio:

A.- se, dal giorno 8 del mese di Dicembre 2007 a tutto il giorno 8 del medesimo mese del prossimo anno 2008, devotamente visiteranno, seguendo preferibilmente l’ordine proposto: 1.- il battistero parrocchiale utilizzato per il battesimo di Bernadetta; 2.- la casa detta "cachot" della famiglia Soubirous; 3.- la Grotta di Massabielle; 4.- la cappella dell’ospizio, dove Bernardetta fece la Prima Comunione, e, ogni volta, si soffermeranno per un congruo spazio di tempo in raccoglimento con pie meditazioni, concludendo con la recita del Padre Nostro, la Professione di fede in qualsiasi forma legittima, e la preghiera giubilare o altra invocazione mariana.

B.- se, dal giorno 2 Febbraio 2008, nella Presentazione del Signore, fino all’intero giorno 11 Febbraio 2008, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes e 150° anniversario dell’Apparizione, devotamente visiteranno, in qualsiasi tempio, oratorio, grotta, o luogo decoroso, l’immagine benedetta della medesima Vergine di Lourdes, solennemente esposta alla pubblica venerazione, e dinnanzi all’immagine medesima parteciperanno ad un pio esercizio di devozione mariana, o almeno si soffermeranno per un congruo spazio di tempo in raccoglimento con pie meditazioni, concludendo con la recita del Padre Nostro, la professione di fede in qualsiasi forma legittima e l’invocazione della Beatissima Vergine Maria.

C.- Gli anziani, gli infermi, e tutti quelli che, per legittima causa, non possono uscire da casa, potranno ugualmente conseguire, nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, l’Indulgenza plenaria, se, concepita la detestazione di qualsiasi peccato e l’intenzione di adempiere, non appena possibile, le tre solite condizioni, nei giorni 2-11 Febbraio 2008, compiranno col desiderio del cuore, spiritualmente, una visita (ai luoghi sopra indicati), reciteranno le preghiere di cui sopra e offriranno con fiducia a Dio per mezzo di Maria le malattie e i disagi della loro vita.

Perché i fedeli possano più facilmente essere partecipi di questi celesti favori, i sacerdoti, approvati per l’ascolto delle confessioni dall’autorità competente, si prestino con animo pronto e generoso ad accoglierle e guidino solennemente la recita di pubbliche preghiere all’Immacolata Vergine Madre di Dio.

Nonostante qualunque contraria disposizione.

Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 21 Novembre 2007, nella Presentazione della Beata Vergine Maria.

JAMES FRANCIS S.R.E. Card. STAFFORD
Penitenziere Maggiore

+ Gianfranco Girotti, O.F.M.Conv.
Vesc. Tit. di Meta, Reggente

[01741-01.01] [Testo originale: Latino]