Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


LETTERA DEL SANTO PADRE ALL’INVIATO SPECIALE AL II CONGRESSO MISSIONARIO AMERICANO (CITTÀ DEL GUATEMALA, 25-30 NOVEMBRE 2003), 22.11.2003


LETTERA DEL SANTO PADRE ALL’INVIATO SPECIALE AL II CONGRESSO MISSIONARIO AMERICANO (CITTÀ DEL GUATEMALA, 25-30 NOVEMBRE 2003)

In data 6 settembre 2003, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha nominato l’Em.mo Card. Crescenzio Sepe, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Suo Inviato Speciale alla celebrazione del II Congresso Missionario Americano, che avrà luogo nella Città del Guatemala dal 25 al 30 novembre 2003.

La Missione che accompagnerà il Card. Crescenzio Sepe è composta da:

- Rev.do Mons. Giuseppe Cavallotto, Rettore Magnifico della Pontificia Università Urbaniana;

- Rev.do Mons. Gustavo Rodolfo Mendoza Hernández, Cancelliere dell’Arcidiocesi di Guatemala;

- Rev. Sac. Damián Ac Cahuec, del clero del Vicariato Apostolico di Petén.

Pubblichiamo di seguito la Lettera del Santo Padre all’Inviato Speciale:

● LETTERA DEL SANTO PADRE

Venerabili Fratri Nostro

CRESCENTIO S.R.E. Cardinali SEPE

Praefecto Congregationis pro Gentium Evangelizatione

Catholica Ecclesia a suis inde exordiis mandatum Christi Evangelium praedicandi omni creaturae persequi non cessat; hac de re christianus nuntius ubique et ad dissitas usque orbis regiones est diffusus. Concilium Oecumenicum Vaticanum II saepe de eo nos admonet; ita enim asserit omnes baptizatos ad Evangelium praedicandum vocari, ut in uno grege coadunentur et ita coram gentibus de Christo, Domino suo, unanimiter testimonium reddere possint (cfr Decr. de activitate missionali Ecclesiae Ad gentes 6).

Varia inter incepta ad hoc Christi mandatum exsequendum, laetanter novimus Secundum Congressum Missionalem Americanum Guatimalensi in urbe inter dies XXV et XXX proximi mensis Novembris esse celebrandum. Quocirca, Venerabilis Frater Rodulfus Quezada Toruño, Archiepiscopus Guatimalensis et Nationalis Episcoporum Conferentiae Praeses, eorum nomine qui huic Congressui apparando navant operam, a Nobis poposcit ut sacer Praesul constitueretur qui partem Nostram illic sustineret Nostramque personam ageret.

Quibus precibus volenti animo concedimus; et ideo ad Te, Venerabilis Frater Noster, qui Congregationi pro Gentium Evangelizatione scite ac naviter praees, mentem Nostram admovemus et animum. Harum igitur Litterarum virtute Te ad sollemnia peragenda Secundi Congressus Missionalis Americani MISSUM EXTRAORDINARIUM renuntiamus et constituimus.

Mandamus Tibi ut tanto eventui Nostro praesis nomine utque, pastoralibus sensibus Nostris clero ac populo humaniter renuntiatis, omnium exspectationem plane expleas. Ut res ipsa postulat, omnibus praesidebis actibus qui a sollemni Congressu praestituentur ac de evangelizationis momento loqueris. Ceterum, cunctis participibus Nostram significabis salutationem, Nostram in Ecclesiam Americae dilectionem et Nostram per spiritum praesentiam.

Speramus fore ut, ex fructibus horum sacrorum sollemnium, christifideles istius Continentis spiritum vere christianum in seipsis foveant omnesque vires suas in opus evangelizationis impendant.

Missionem Tuam Deiparae Virginis Mariae praesidio commendabimus, fidentes munus Tuum omnibus illic astantibus optime esse cessurum. Nostram denique Apostolicam Benedictionem, caelestium gratiarum nuntiam, Tibi libenter impertimus, quam ad cunctos sacros Praesules, universum clerum omniumque christifidelium communitatem pertinere volumus.

Ex Aedibus Vaticanis, die XXII mensis Octobris, anno MMIII, Pontificatus Nostri vicesimo sexto.

IOANNES PAULUS PP. II

[01824-07.02] [Testo originale: Latino]