Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Udienza ai bambini ammalati di tumore della Clinica Oncologica di Wrocław (Polonia), 29.05.2023


 

Saluto del Santo Padre

Traduzione in lingua polacca

Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i bambini ammalati di tumore della Clinica Oncologica di Wrocław, in Polonia, e ha rivolto loro le parole di saluto che riportiamo di seguito:

 

Saluto del Santo Padre

Grazie di essere venuti! Sono contento di vedervi e di salutarvi. Tante grazie e benvenuti!... [al traduttore] Come si dice in polacco “tante grazie, benvenuti”?

Carissimi, sono qui in mezzo a voi per incoraggiarvi, per invitarvi ad essere apostoli dell’amore di Dio. Il vostro cammino nella vita è un po’ difficile, perché dovete curarvi, vincere la malattia o convivere con la malattia, e questo non è facile. Quante volte, nella vita, ci troviamo nella situazione di non avere la forza per andare avanti. Ma voi non siete mai soli! Gesù è sempre vicino e vi dice: “Vai, vai, vai avanti! Io sono con te”. “Ti prendo io per mano”, dice Gesù, come quando da piccolo imparavi a fare i primi passi.

Cari bambini, Gesù sempre è accanto a noi per darci speranza. Sempre, anche nei momenti della malattia, anche nei momenti più dolorosi, anche nei momenti più difficili: il Signore è lì!

E anche i vostri familiari, i medici, gli amici, vi aiutano ad andare avanti. Pensate alla vostra mamma, che vi ha dato alla luce e al vostro papà.

Dio vi ama, cari bambini. Siete amati da Lui: volete essere apostoli dell’amore di Dio nella Chiesa e nel mondo? Gesù ha bisogno anche di voi per questa testimonianza. Vi affida i suoi progetti e chiede: volete essere miei apostoli dell’amore di Dio? Rispondetegli “sì” con entusiasmo e portate la gioia dell’amore di Dio agli altri.

Se qualcuno si ritrova solo e si sente abbandonato, non dimentichiamo che la Madonna ci è sempre vicina, soprattutto quando si fa sentire il peso della malattia con tutti i suoi problemi: è lì vicino, come era accanto al suo Figlio Gesù quando tutti l’avevano abbandonato. Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza materna. Pensiamo spesso alla Madonna recitando un’Ave Maria. Preghiamo l’Ave Maria…

Vi benedico di cuore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Vi benedico di cuore. Padre, Figlio e Spirito Santo. E pregate per me.

[00892-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua polacca

Dziękuję za wizytę, cieszę się, że Was widzę i pozdrawiam. Dziękuję bardzo i witam!

Umiłowani, jestem tutaj z Wami, aby Was zachęcić i zaprosić, byście byli Apostołami Bożej miłości. Wasza droga przez życie jest nieco trudna, drogie dzieci, ponieważ musicie się leczyć, pokonywać chorobę lub żyć z chorobą: to nie jest łatwe. Wiele razy w życiu znajdujemy się w sytuacji, w której nie mamy siły, by iść dalej. Ale Wy, nigdy nie jesteście sam! Jezus jest zawsze blisko, mówi do Was: "Idź, idź naprzód! Ja jestem z tobą. Wezmę Cię za rękę, tak jak wtedy, gdy byłeś dzieckiem uczącym się stawiać pierwsze kroki".

Drogie dzieci, Jezus jest zawsze obok nas, aby dać nam nadzieję. Zawsze, nawet w czasie choroby, nawet w najbardziej bolesnych chwilach, nawet w najtrudniejszych momentach: Pan jest przy nas!

Także członkowie Waszych rodzin, Wasi lekarze, Wasi przyjaciele pomogą iść Wam naprzód. Pomyślcie o Waszej matce, która Was urodziła i o Waszym ojcu.

Bóg Was kocha, drogie Dzieci! Jesteście kochani przez Boga! Jezus potrzebuje także Waszego świadectwa. Powierza Wam swoje plany i pyta: czy będziecie moimi Apostołami Bożej miłości? Odpowiedzcie „tak” z entuzjazmem i nieście radość Bożej miłości innym.

Jeśli ktoś czuje się samotny i opuszczony, niech nie zapomina, że Matka Boża jest zawsze przy nas, zwłaszcza gdy odczuwamy ciężar choroby ze wszystkimi jej problemami. Ona jest blisko, tak jak była blisko swego Syna Jezusa, gdy wszyscy Go opuścili. Maryja jest zawsze obok nas, ze swoją matczyną czułością. Często myślmy o Matce Bożej odmawiając Zdrowaś Maryjo.

Z serca błogosławię Was wszystkich.I proszę, nie zapomnijcie modlić się za mnie. Dziękuję!

[00892-PL.01] [Testo originale: Italiano]

 

[B0405-XX.01]