Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


LE UDIENZE (CONTINUAZIONE), 11.01.2006


LE UDIENZE (CONTINUAZIONE)

Il Santo Padre ha ricevuto ieri sera in Udienza:

 Em.mo Card. Joachim Meisner, Arcivescovo di Köln (Germania).

[00054-01.01]

[B0021-XX.01]