Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


MESSAGGIO DEL SANTO PADRE AL CARD. KAZIMIERZ ŚWIĄTEK, ARCIVESCOVO DI MINSK-MOHILEV, PER L’INAUGURAZIONE DEL SEMINARIO MAGGIORE INTERDIOCESANO DI PINSK (BIELORUSSIA), 12.09.2001


MESSAGGIO DEL SANTO PADRE AL CARD. KAZIMIERZ ŚWIĄTEK, ARCIVESCOVO DI MINSK-MOHILEV, PER L’INAUGURAZIONE DEL SEMINARIO MAGGIORE INTERDIOCESANO DI PINSK (BIELORUSSIA)

TESTO IN LINGUA ORIGINALE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che Giovanni Paolo II ha inviato all’Em.mo Card. Kazimierz Świątek, Arcivescovo di Minsk-Mohilev, in occasione dell’inaugurazione del Seminario maggiore interdiocesano di Pinsk in Bielorussia:

TESTO IN LINGUA ORIGINALE

Venerabili Fratri Nostro
CASIMIRO S.R.E. Cardinali ŚWIĄTEK
Archiepiscopo Minscensi-Mohiloviensi Latinorum

Permagno quidem cum animi Nostri solacio et gaudio iam instare cognovimus Seminarii Maioris interdioecesani Pinskensis dedicationem. Tecum nimirum, Venerabilis Frater Noster, laetamur, qui paterna quadam cura permotus hoc opus provexisti, atque simul cum universa communitate ecclesiali quae est in Bielorussia, dum nempe spiritalem cogitamus utilitatem quam hoc sic renovatum institutum addere poterit erudiendis candidatis ad sacerdotium, tum etiam ad promovendam pastoralem vocationum sacrarum operam.

Aedes hae feliciter restauratae in memoriam revocant praeclara eventa historiae ipsius Ecclesiae in Bielorussia. Fuerat enim illud Seminarium Servi Dei Sigismundi Lozinski, qui Christi gregis in illa Natione numquam obliviscendus fuit pastor annis videlicet difficillimis superioris saeculi. Deinde idem aedificium occupavit regimen communistarum aliisque usibus destinavit. Nunc autem secundum fines suos pristinos redintegratum convenienterque dedicatum studiorum theologicorum patrono universali sancto Thomae Aquinati aperitur suum ut praestet ministerium Ecclesiis Minscensi-Mohiloviensi, pariter Pinskensi et Vitebscensi.

Quis hoc in reviviscente Seminario non signum magnae spei discernit ad venturam Ecclesiae eadem in regione aetatem? Sacerdotalium namque vocationum curatio est imprimis apostolica industria quae futurum respicit tempus, "messem quidem multam" (Mt 9, 37) illam quae curatores studiosos postulat beneque praeparatos. Magni sane momenti est cura de illis qui sacerdotalem vitam appetunt: imprimis enim poscit constantem fidentemque precationem motam ad "Dominum messis ut mittat operarios im messem suam" (Mt 9, 38), postulatque dein patientem et accuratam educandi operam, quae singulos ipsos vocatos comitetur atque in progressione propria humana et christiana sustentet.

Probe novisti, Venerabilis Frater Noster, quantopere Nobis cordi sit necessitas illa seriae institutionis ministrorum altaris futurorum. Pastorale enim ministerium presbyterorum, tum eruditorum tum etiam actuosorum, praestat et confirmat tranquillos progressus communitatum christianarum. Haec igitur causa est cur numquam precari Deum hac de re cessare debeamus. Ex animo propterea optamus ut Seminarium Maius illud interdioecesanum Pinskense ante omnia evadat domus orationis perpetuae pro vocationibus ipsisque sacerdotibus. Eidem Seminario invigilet Maria Sanctissima, ut omne congruum caelitus adferat iis auxilium qui inibi annos praecipuos suae vitae transigent et ut illud veluti officina fiat plurimorum ac sanctorum sacerdotum.

Gratissimam praeterea Nostram testamur omnibus illis mentem qui diversis profecto modis huic utilissimo ecclesiali operi suas contulerunt partes, quae universo catholico illius regionis populo maxima adferet beneficia. Illis Deus ipse praemia retribuat.

His itaque cum sensibus Tibi, Venerabilis Frater Noster, tuisque sociis Apostolicam Nostram Benedictionem peculiarem ex imo pectore impertimur quam libentes quidem ad omnes pertinere volumus dioecesanas communitates et ad illos imprimis qui ad sacerdotium sese comparant.

Ex Arce Gandulfiana, die XXV mensis Iulii, anno MMI, Pontificatus Nostri tertio et vicesimo.

IOANNES PAULUS II

[01415-07.01] [Testo originale: Latino]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Al venerato Fratello
il Signor Cardinale KAZIMIERZ ŚWIĄTEK
Arcivescovo di Minsk-Mohilev

Con vivo compiacimento ho appreso che è ormai prossima l'inaugurazione del Seminario maggiore interdiocesano di Pinsk. Mi rallegro con Lei, venerato Fratello, che, mosso da paterna sollecitudine, ha promosso tale opera, e con l'intera Comunità ecclesiale che è in Bielorussia, pensando al servizio che la rinnovata struttura potrà offrire alla formazione dei candidati al presbiterato, nonché alla promozione di un'efficace pastorale vocazionale.

Questo edificio, oggi rinnovato, evoca significative pagine di storia vissuta dalla Chiesa in Bielorussia. Esso fu già il Seminario del servo di Dio Zygmunt Łożiński, indimenticato Pastore del gregge di Cristo in codesto Paese in anni difficili del secolo scorso. Il regime comunista, poi, sequestrò lo stabile e lo adibì ad altre funzioni. Ripristinato secondo le finalità originarie e opportunamente intitolato al patrono universale degli studi teologici, san Tommaso d'Aquino, si apre ora per offrire i suoi servizi alle diocesi di Minsk-Mohilev, Pinsk e Vitebsk.

Come non vedere in questo rifiorito Seminario un promettente segno per il futuro della Chiesa in codesta regione? La cura delle vocazioni sacerdotali è, infatti, per eccellenza un lavoro apostolico che guarda al futuro, alla "messe" che "è molta" (Mt 9,37) e che richiede operai zelanti e ben preparati. Importante è, perciò, la cura degli aspiranti alla vita sacerdotale: essa suppone innanzitutto un'insistente e fiduciosa preghiera al "padrone della messe", perché "mandi operai nella sua messe" (Mt 9,38), ed esige poi una paziente ed attenta azione educativa, che accompagni e sostenga ogni singolo chiamato nella sua crescita umana e cristiana.

Ella ben sa, Signor Cardinale, quanto sia presente al mio animo la necessità di una seria formazione dei futuri ministri dell'altare. Il servizio pastorale di sacerdoti dotti e zelanti è garanzia di sereno sviluppo per le Comunità cristiane. Ecco perché non dobbiamo mai stancarci di pregare per questa intenzione. Auspico di cuore che il Seminario maggiore interdiocesano di Pinsk diventi, in primo luogo, casa di incessante invocazione per le vocazioni e per i sacerdoti. Maria Santissima vegli sul Seminario, perché possa offrire ogni opportuno sussidio a quanti vi trascorreranno anni importanti della loro esistenza, diventando così fucina di numerosi e santi presbiteri.

Esprimo, inoltre, il mio grato apprezzamento a quanti, in vari modi, hanno collaborato a tale importante opera ecclesiale, che recherà grandi benefici all'intero popolo cattolico della regione. Iddio renda merito a tutti.

Con tali sentimenti, di cuore imparto a Lei e ai suoi collaboratori una speciale Benedizione Apostolica, che estendo volentieri alle Comunità diocesane e, in modo speciale, a quanti si stanno preparando al Sacerdozio.

Da Castel Gandolfo, 25 Luglio 2001

IOANNES PAULUS II

[01415-01.02] [Testo originale: Latino]