www.vatican.va

Back Top Print Pdf


VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II IN AZERBAIJAN E BULGARIA (22-26 MAGGIO 2002) - (X), 26.05.2002


Questa mattina - domenica della Santissima Trinità - il Santo Padre, lasciata la Nunziatura Apostolica di Sofia, si trasferisce a Plovdiv e nella piazza centrale della città, alle 10.15, concelebra con i tre Vescovi e con i presbiteri della Bulgaria, con i Cardinali e i Vescovi ospiti e del Seguito Papale, la Santa Messa in rito latino.

Nel corso della Celebrazione Eucaristica, Giovanni Paolo II proclama Beati i Servi di Dio Kamen Vitchev (1893-1952), Pavel Djidjov (1919-1952) e Josaphat Chichkov (1884-1952), sacerdoti professi della Congregazione degli Agostiniani dell’Assunzione, martiri, uccisi dal regime comunista bulgaro.

Il sacro Rito è introdotto dagli indirizzi di omaggio del Vescovo di Sofia e di Plovdiv, S.E. Mons. Gheorghi Jovčev, e del Metropolita Ortodosso di Plovdid, S. Em. Arsenij. Dopo la proclamazione del Santo Vangelo, il Papa rivolge ai fedeli l’omelia che pubblichiamo di seguito:

 OMELIA DEL SANTO PADRE

1. "На Теб, Боже, нека бъде слава във вековете!"

Така пяхме преди малко в Отпевния Псалм. Скъпи Братя и Сестри, нашата общност се събира днес в Господния ден, за да отпразнува величието и святостта на нашия Бог и за да изрази вярата на Църквата.

С изливането на Светия Дух на Петдесетница приключи цикъла от събития, с които Бог, в последователни исторически моменти, се е срещал с хората и им е предлагал дара на спасението. Днес Литургията ни подканва да се отправим към възвишения Извор на този дар: Бог Отец, Син и Свети Дух – Святата Троица.

2. Старият Завет подчертава Божието единство. В Първото Четиво чухме как Бог говори на Мойсей: "Господ, Господ Бог, човеколюбив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и истинен" /Изх. 34, 6/. A Мойсей, от своя страна, увещава народа с думите: "Слушай, Израиле, Господ, нашия Бог е Господ един" /Втор. 6, 4/.

Новият Завет ни открива, че единствения Бог е Отец, Син и Свети Дух: едно единствено Божествено естество в три Лица, съвършено еднакви и реално разделени. Исус ги споменава явно, когато заръчва на Апостолите да кръщават "в името на Отеца, Сина и Светия Дух" /Матей 28, 19/.

Целият Нов Завет е едно постоянно и явно възвестяване на тази тайна, която Църквата, като вярна пазителка на Божието Слово, винаги е проповядвала, обяснявала и защитавала. Затова днес се обръщаме към всемогъщия Бог, Отец, Син и Свети Дух, с думите: "На Tеб, Боже, нека бъде слава във вековете!".

3. Като поздравявам всички с думите на Aпостол Павел: "Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отец и общението на Светия Дух да бъде с всички вас" /2 Кор.13, 13/", сърдечно поздравявам преди всичко вас, Братя и Сестри, чеда на Католическата Църква, които дойдохте тук заедно с вашите Епископи от Софийско-Пловдивската Епархия, Никополската Епархия и от Апостолическия Екзархия за верните от Византийско-Славянски Обряд. Благодаря на Пастира на местната Църква Монс. Георги Йовчев за думите, с които се обърна към мен при посрещането, като отправям сърдечния си поздрав и към моите събратя в Епископството: Монс. Христо Пройков – Апостолически Екзарх и Председател на Епископската Конференция, и Монс. Петко Христов – Никополски Епископ. Също така поздравявам Кардиналите и Епископите, дошли от близките Страни, за да споделят с Църквата в България радостта от този празник.

Бих желал да отправя един особен поздрав към Пловдивския Православен Митрополит, Негово Високопреосвещенство Епископ Арсений, който любезно пожела да присъства на отслужването на тази Божествена Литургия, като му благодаря за милите думи, с които се обърна към мен в началото на това Богослужение. Заедно с него поздравявам в Господа Игумена на Бачковския Манастир Епископ Наум, Ректора на Пловдивската Православна Семинария Епископ Евлогий, както и всички верни на Православната Църква в България, които се присъединяват в този момент към нас. Тяхното присъствие тук е един, приет на драго сърце братски знак, който ни кара да предусетим в надеждата радостта от пълното единение, благодарение на което ще ни бъде позволено най-сетне да отслужваме Евхаристийното Жертвоприношение, което е Възспоменание на Господните смърт и възкресение.

С чувство на почит се обръщам към верните на Исляма, обожаващи и те също, макар по различен начин, единствения всемогъщ Бог.

Най-накрая поздравявам представителите на Държавната Власт, чието присъствие ни прави чест, като им багодаря за резултатния принос, без който нямаше да се осъществи това мое пътуване в България.

4. Господ, Един и Троичен, е присъстващ в Своя народ – Църквата. Ние получаваме Кръщението в името на Отца, Сина и Светия Дух; в същото това име ни се дават и другите Свети Тайнства. Святата Литургия, като "център на целия християнски живот", е белязана по един особен начин от спомена за Божествените Лица, а именно: Отеца, на Когото се принася жертвата; Сина, Който е Жертвоприносител и Жертва; и Светия Дух, призоваван, за да пресъщности хляба и виното в Тяло и Кръв Христови и за да направи от участниците едно само тяло и един само дух.

Целият живот на християнина е белязан от тази тайна. Успехът на земния ни път зависи от това дали ще отговорим на Божията любов.

Тримата Свещеници-Успенци, които днес с радост причислих към лика на Блажените, познаваха много добре тази истина. Причината, поради която Свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков не се поколебаха да пожертват живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към въплътеният Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха в безрезервна служба на Неговата Църква.

Отец Йосафат Шишков казваше: "Нека се стремим да правим по най-добрия начин онова, което се очаква от нас, за да можем да освещавяме", като добавяше: "Най-важното нещо е да достигнем до Бога, живеейки заради Него – всичко друго е без значение". Няколко месеца преди несправедливия процес, по време на който те бяха осъдени на смърт заедно с Епископ Евгений Босилков, почти предвиждайки предстоящото изпитание, отец Камен Вичев писа на своя Главен Предстоятел: "Придобийте за нас с молитвата си багодатта да останем верни на Христос и на Църквата във всекидневния си живот, за да бъдем достойни да станем Негови свидетели, когато дойде момента". А отец Павел Джиджов казваше: "Очакваме да дойде нашия ред: нека бъде волята Божия".

5. Когато си спомням за тримата нови Блажени, чувствам подтик да отдам почит и на паметта на другите изповедници на вярата, чеда на Православната Църква, които преживяха мъченичеството по време на същия комунистически режим. Техният принос на вярност към Христос сближи двете Църковни общности в България, достигнали до най-възвишеното свидетелство на вярата. "Този факт не може да няма частица икуменическо измерение. Икуменизмът на Светците и Мъчениците е може би по-убедителен от всичко останало. Общението на Светците говори с по-силен глас от причините, довели до разделението" /Тertio millenio adveniente, 37/.

И така, как е възможно да не съществува вече съвършеното единение, осъществяващо се "в онова, което всички ние наричаме връх на благодатния живот, тоест мъченичество до смърт"? /Ut unum sint, 84/. Това не е ли може би "най-истинското единение с Христос, Който пролива кръвта си и, в същото Свято Жертвоприношение, прави близки всички онези, които преди бяха далечни /срв. Еф. 2, 13/" /ibid./?

6. Смелата последователност на свещениците Йосафат, Павел и Камен, въпреки страданията и затвора, беше призната от техните бивши ученици – католици, православни, евреи и мюсюлмани –, от техните енорияши, събратя и другари по съдба. Със своята активност, вярност към Евангелието, безвъзмездно служение към Родината, те се представят като образци за днешните християни, по-специално за българските младежи, които се стремят да открият смисъла на живота си и желаят да следват Христос като миряни или като богопосветени.

Особената отдаденост, с която новите Блажени придружаваха кандидатите за Свещенство, нека бъде стимул за всички. Призовавам Църквата в България да помисли сериозно над възможността за създаване на Семинария, в която младежите да могат да се подготвят за Свещеници в служба на Бога и ближния, чрез една солидно човешко, интелектуално и духовно образование.

7. Тайната на Святата Троица ни открива Божията любов, която е Самият Бог; любовта, с която Бог обича всички хора. "Бог толкова обикна света, че отдаде Своя единороден Син, за може всеки, който вярва в Него да не погине, но да има живот вечен" /Йоан 3, 16/. Въкръсналият Син изпрати от Своя страна Светия Дух в името на Отеца, за да вложи в сърцата на вярващите желанието и очакването на вечния живот.

Новите Блажени, които сега се радват на съзерцаването на Святата Троица, живяха действително според това очакване. Нека се поверим на тяхното застъпничество, както се молим във Византийската Литургия /Шести час, отпуст/:

"Боже вечни, Ти, Който живееш в непристъпна светлина ...,
молим Те, закриляй нас, които възлагаме надеждата си в Теб,
като ни дариш Своята Божествена благодат.
Защото Твое е царството, величието, силата и славата,
Отец, Син и Свети Дух,
сега и всякога и във вечни векове.
Амин"

Бог да благославя винаги България. Мир и напредък на българския народ. Благодаря.

[00861-AA.02] [Testo originale: Bulgaro]

 TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

1. "A Te la lode e la gloria nei secoli!"

Così abbiamo cantato poc'anzi nel Salmo responsoriale. La nostra assemblea, cari Fratelli e Sorelle, si raccoglie oggi, nel giorno del Signore, per celebrare la grandezza e la santità del nostro Dio e per professare la fede della Chiesa.

Con la discesa dello Spirito Santo nella Pentecoste è giunto al suo coronamento il ciclo degli avvenimenti con cui Dio, per tappe storiche successive, è venuto incontro agli uomini e ha offerto loro il dono della salvezza. La liturgia ci invita oggi a risalire alla Fonte suprema di questo dono: Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, la Trinità Santissima.

2. L'Antico Testamento sottolinea l'unità di Dio. Nella prima Lettura abbiamo ascoltato Dio proclamare davanti a Mosè: "Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà" (Es 34, 6). Mosè, per parte sua, ammonisce il suo popolo: "Ascolta, Israele; il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo" (Dt 6, 4).

Il Nuovo Testamento ci rivela che l'unico Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo: una sola natura divina in tre Persone, perfettamente uguali e realmente distinte. Gesù le nomina espressamente, ordinando agli Apostoli di battezzare "nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" (Mt 28, 19).

Tutto il Nuovo Testamento è un continuo ed esplicito annunzio di questo mistero, che la Chiesa, fedele custode della Parola di Dio, ha sempre proclamato, spiegato, difeso. Perciò al Dio Altissimo e Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, anche oggi diciamo: "A Te la lode e la gloria nei secoli!".

3. Augurando a tutti con l'apostolo Paolo "la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo" (2 Cor 13, 13), saluto innanzitutto con affetto voi, cari Fratelli e Sorelle, figli della Chiesa Cattolica, qui convenuti insieme con i vostri Vescovi dalle diocesi di Sofia-Plovdiv e di Nicopoli e dall'Esarcato Apostolico per i fedeli di rito bizantino-slavo. Ringrazio il Pastore di questa Chiesa particolare, Mons. Gheorghi Jovcev, per le parole di benvenuto che mi ha rivolto, ed estendo il mio saluto cordiale ai miei Fratelli nell'Episcopato Mons. Christo Proykov, Esarca Apostolico e Presidente della Conferenza Episcopale, e Mons. Petko Christov, Vescovo di Nicopoli. Saluto, altresì, i Signori Cardinali e Vescovi venuti dai Paesi vicini per condividere con la Chiesa che è in Bulgaria questo giorno di festa.

Un saluto particolare desidero rivolgere a Sua Eminenza Arsenij, Metropolita ortodosso di Plovdiv, che con squisita sensibilità ha voluto prendere parte alla celebrazione di questa Santa Liturgia e lo ringrazio vivamente per le cordiali parole che mi ha indirizzato all'inizio della celebrazione. Insieme con lui saluto nel Signore tutti i fedeli della Chiesa Ortodossa di Bulgaria che si uniscono a noi. La loro presenza qui è gradita testimonianza di fraternità, che ci fa pregustare nella speranza la gioia della piena unità, quando ci sarà dato di celebrare insieme il Sacrificio Eucaristico, memoriale della morte e risurrezione del Signore.

Un pensiero rispettoso desidero poi rivolgere ai fedeli dell'Islam, adoratori anch'essi, pur se in modo diverso, del Dio Unico e Onnipotente.

Saluto infine le Autorità civili che ci onorano della loro presenza e le ringrazio per il contributo efficace dato alla realizzazione di questo mio viaggio in Bulgaria.

4. Iddio, Uno e Trino, è presente nel suo popolo, la Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo riceviamo il Battesimo; in questo stesso nome sono conferiti gli altri Sacramenti. In particolare, la Messa, "centro di tutta la vita cristiana", è segnata dal ricordo delle Persone divine: del Padre a cui si rivolge l'offerta; del Figlio, sacerdote e vittima del sacrificio; dello Spirito Santo, invocato per trasformare il pane e il vino nel corpo e sangue di Cristo e per fare dei partecipanti un solo corpo e un solo spirito.

La vita del cristiano è tutta orientata verso questo mistero. Dalla corrispondenza fedele all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dipende la riuscita del nostro cammino quaggiù.

Avevano ben presente questa verità i tre sacerdoti assunzionisti, che oggi ho avuto la gioia di ascrivere all'albo dei Beati: la causa per la quale i Padri Kamen Vitchev, Pavel Djidjov e Josaphat Chichkov non hanno esitato a dare la vita è stata la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, è stato l'amore per Cristo, Figlio di Dio incarnato, al quale si sono donati senza riserve nel servizio alla sua Chiesa.

Il Padre Josaphat Chichkov affermava: "Cerchiamo di fare nel miglior modo possibile tutto quanto si attende da noi per poterci santificare" e aggiungeva: "La cosa principale è giungere a Dio vivendo per lui, tutto il resto è accessorio". Qualche mese prima dell'infame processo che li condannò a morte insieme al Vescovo Bossilkov, quasi prevedendo ciò che li attendeva, il Padre Kamen Vitchev scriveva al suo Superiore Provinciale: "Ci ottenga con la preghiera la grazia di essere fedeli a Cristo e alla Chiesa nella nostra vita quotidiana, per essere degni di testimoniarlo quando verrà il momento". E il Padre Pavel Djidjov diceva: "Aspettiamo il nostro turno: sia fatta la volontà di Dio".

5. Pensando ai tre nuovi Beati, sento il dovere di rendere omaggio alla memoria degli altri confessori della fede, figli della Chiesa Ortodossa, che sotto il medesimo regime comunista hanno subito il martirio. Questo tributo di fedeltà a Cristo ha accomunato le due comunità ecclesiali in Bulgaria fino alla testimonianza suprema. "Ciò non potrà non avere anche un respiro ed una eloquenza ecumenica. L'ecumenismo dei santi, dei martiri, è forse il più convincente. La communio sanctorum parla con voce più alta dei fattori di divisione" (Tertio millennio adveniente, 37).

Come potrebbe infatti non essere già perfetta la comunione che si realizza "in ciò che tutti noi consideriamo l'apice della vita di grazia, la martyria fino alla morte"? (Ut unum sint, 84). Non è forse questa "la comunione più vera che ci sia con Cristo che effonde il suo sangue e, in questo sacrificio, fa diventare vicini coloro che un tempo erano lontani (cfr Ef 2, 13)" (ibid.)?

6. La coraggiosa coerenza di fronte alla sofferenza e alla prigionia dei Padri Josaphat, Kamen e Pavel è stata riconosciuta dai loro ex-alunni - cattolici, ortodossi, ebrei, musulmani -, dai loro parrocchiani, dai confratelli religiosi e dai compagni di pena. Con il loro dinamismo, la loro fedeltà al Vangelo, il loro servizio disinteressato alla Nazione, essi si propongono come modelli per i cristiani di oggi, specialmente per i giovani di Bulgaria che cercano di dare un senso alla loro vita e vogliono seguire Cristo nel laicato, nella vita religiosa o nel sacerdozio.

La speciale dedizione con cui i nuovi Beati hanno accompagnato i candidati al presbiterato sia stimolo per tutti: esorto la Chiesa locale che è in Bulgaria a considerare seriamente la possibilità di istituire nuovamente un Seminario, nel quale i giovani, attraverso una solida formazione umana, intellettuale e spirituale, possano prepararsi al sacerdozio ministeriale per il servizio di Dio e dei fratelli.

7. Il mistero della Trinità ci rivela l'amore che è in Dio, l'amore che è Dio stesso, l'amore con il quale Dio ama tutti gli uomini. "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna" (Gv 3, 16). Il Figlio crocifisso e risorto, per parte sua, ha inviato nel nome del Padre lo Spirito Santo, perché alimenti nel cuore dei credenti il desiderio e l'attesa dell'eternità.

Questa attesa hanno vissuto attivamente i nuovi Beati, che ora godono della contemplazione appagante della Trinità Santissima. Ci affidiamo alla loro intercessione pregando con la Liturgia bizantina (Ora sesta, preghiera del congedo):

"Dio eterno, che vivi in una luce inaccessibile ...
proteggi noi che abbiamo riposto in te la nostra speranza,
colmandoci con la tua grazia divina e adorabile.
Perché tuo è il potere, tua è la maestà, la potenza e la gloria,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen".

Che Dio benedica sempre la Bulgaria! Pace e progresso al popolo bulgaro! Grazie!

[00861-01.01] [Testo originale: Bulgaro]

 TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

1. "To you be praise and glory for ever!"

A few moments ago we sang these words in the Responsorial Psalm. Our assembly, dear brothers and sisters, has come together today, on the Lord’s Day, to celebrate the grandeur and the holiness of our God and to profess the faith of the Church.

The descent of the Holy Spirit on Pentecost is the crowning of the cycle of events by which God, in successive historical stages, came to meet men and women and offered them the gift of salvation. The Liturgy invites us today to go back to the supreme Source of this gift: God, Father, Son and Holy Spirit, the Most Holy Trinity.

2. The Old Testament emphasizes that God is one. In the First Reading we heard God proclaim before Moses: "The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness" (Ex 34:6). Moses, for his part, exhorts his people: "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord" (Dt 6:4).

The New Testament reveals to us that the one God is Father, Son and Holy Spirit: one divine nature in three Persons, perfectly equal and really distinct. Jesus names these Persons explicitly, when he orders the Apostles to baptize "in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" (Mt 28:19).

The whole New Testament is one continuous and explicit proclamation of this mystery which the Church, the faithful guardian of the word of God, has always proclaimed, explained and defended. For this reason we too say to God, Most High and Omnipotent, Father, Son and Holy Spirit: "To you be praise and glory for ever!".

3. With the Apostle Paul, I invoke upon everyone "the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit" (2 Cor 13:14). With particular affection I greet you, dear brothers and sisters, sons and daughters of the Catholic Church, assembled here with your Bishops from the Dioceses of Sofia-Plovdiv and Nicopoli and from the Apostolic Exarchate for the faithful of the Byzantine-Slav rite. I thank the Pastor of this Particular Church, Bishop Gheorghi Jovčev, for his words of welcome and I offer cordial greetings to my Brothers in the Episcopate, Bishop Christo Proykov, President of the Episcopal Conference, and Bishop Petko Christov, Bishop of Nicopoli. I also greet the Cardinals and Bishops who have come from nearby countries in order in order to share this day of celebration with the Church in Bulgaria.

I would like to address a particular greeting to His Eminence Arsenij, the Orthodox Metropolitan of Plovdiv, who with exquisite thoughtfulness has wished to take part in the celebration of this holy Liturgy; I thank him most sincerely for the cordial words which he addressed to me at the beginning of the celebration. With him I greet in the Lord all the faithful of the Bulgarian Orthodox Church who have joined us. Their presence here is a most welcome sign of brotherhood, giving us a foretaste in hope of the joy of full unity, when it will be granted us to celebrate together the Eucharistic Sacrifice, memorial of the Death and Resurrection of the Lord.

I also wish to greet with respect the followers of Islam, who also worship, although in a different way, the One and All-powerful God.

Finally, I greet the civil authorities who honour us by their presence. I thank them for their help in making possible my visit to Bulgaria.

4. God, One and Three, is present in his people, the Church. We are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit; in this same name the other Sacraments are administered. In a special way the Mass, "the centre of all Christian life", is characterized by the remembrance of the Divine Persons: the Father to whom the offering is made; the Son, priest and victim of the sacrifice; the Holy Spirit, invoked to change the bread and wine into the Body and Blood of Christ and to make those who partake of them one body and one spirit.

The life of Christians is completely directed towards this mystery. The success of our journey here below depends on our faithful response to the love of the Father and the Son and the Holy Spirit.

This truth was ever before the eyes of the three Assumptionist priests whom today I have the joy of beatifying. The cause for which Fathers Kamen Vitchev, Pavel Djidjov and Josaphat Chichkov did not hesitate to give their lives was their faith in God, Father, Son and Holy Spirit; it was love of Christ, the Incarnate Son of God, to whom they gave themselves unreservedly in the service of his Church.

Father Josaphat Chichkov declared: "We seek to do as best we can everything that is expected of us in order to become holy", and he added: "The most important thing is to draw near to God by living for him; everything else is secondary". Several months before the infamous trial which condemned them to death together with Bishop Bossilkov, foreseeing in some way what awaited them, Father Kamen Vitchev wrote to his Provincial Superior: "Obtain for us by prayer the grace of being faithful to Christ and to the Church in our daily life, so that we may be worthy of bearing witness when the time comes". And Father Pavel Djidjov said: "We await our turn: may God’s will be done".

5. In thinking of the three new Beati, I also feel in duty bound to honour the memory of the other confessors of the faith who were sons and daughters of the Orthodox Church and who suffered martyrdom under the same Communist regime. This tribute of fidelity to Christ brought together the two ecclesial communities in Bulgaria, even to the supreme witness. "This gesture cannot fail to have an ecumenical character and significance. Perhaps the most convincing form of ecumenism is the ecumenism of the saints and of the martyrs. The communio sanctorum speaks louder than the things which divide us" (Tertio Millennio Adveniente, 37).

How could that communion not already be perfect, when it is realized "in what we all consider the highest point of the life of grace, martyria unto death"? (Ut Unum Sint, 84). Is this not "the truest communion possible with Christ who shed his Blood, and by that sacrifice brings near those who once were far off (cf. Eph 2:13)"?

6. The courageous fidelity in the face of suffering and imprisonment shown by Fathers Josaphat, Kamen and Pavel was acknowledged by their former students – Catholics, Orthodox, Jews and Muslims –, by their parishioners, the members of their religious communities, and their fellow prisoners. By their dynamism, their fidelity to the Gospel, their selfless service to the Nation, the new Beati stand out as models for Christians today, especially for Bulgaria’s young people, who are looking to give meaning to their lives and who wish to follow Christ whether as laypersons, in religious life or in the priesthood.

May the special commitment with which the new Beati encouraged candidates to the presbyterate be an incentive for everyone: I exhort the local Church in Bulgaria to consider seriously the possibility of re-establishing a Seminary in which young men, by means of a solid human, intellectual and spiritual training, can prepare themselves for the ministerial priesthood in the service of God and their brothers and sisters.

7. The mystery of the Trinity reveals to us the love which is in God, the love which is God himself, the love with which God loves all men. "God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life" (Jn 3:16). The Crucified and Risen Son, for his part, has sent in the Father’s name the Holy Spirit, to nourish in the hearts of believers the desire for and the expectation of eternity.

The new Beati actively experienced this expectation, and they now enjoy the all-satisfying contemplation of the Most Holy Trinity. Let us entrust ourselves to their intercession by praying, in the words of the Byzantine Liturgy (Sext, Dismissal Prayer):

"Eternal God, you dwell in inaccessible light...
Protect us who put our hope in you,
fill us with your divine and august grace.
For yours is the power, yours the majesty, might and glory,
Father, Son and Holy Spirit,
now and for ever.
Amen".

[00861-02.01] [Original text: Bulgarian]

 TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE

1. «À toi louange et gloire pour les siècles sans fin !»

C’est ce que nous venons de chanter dans le psaume responsorial. Notre assemblée, chers Frères et Sœurs, se réunit aujourd’hui, jour du Seigneur, pour célébrer la grandeur et la sainteté de notre Dieu, et pour professer la foi de l’Église.

La descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte marque le couronnement du cycle des événements par lesquels Dieu, en des étapes historiques successives, est venu à la rencontre des hommes et leur a offert le don du salut. La liturgie nous invite aujourd’hui à remonter à la source suprême de ce don : Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la Très Sainte Trinité.

2. L’Ancien Testament souligne l’unité de Dieu. Dans la première lecture, nous avons entendu Dieu proclamer devant Moïse : «Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de fidélité» (Ex 34, 6). Pour sa part, Moïse avertit son peuple : «Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est l’Unique» (Dt 6, 4).

Le Nouveau Testament nous révèle que le Dieu unique est Père, Fils et Saint-Esprit : une seule nature divine en trois personnes, parfaitement égales et réellement distinctes. Jésus les nomme expressément, en donnant aux Apôtres l’ordre de baptiser «au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit» (Mt 28, 19).

Tout le Nouveau Testament est une annonce continuelle et explicite de ce mystère, que l’Église, gardienne fidèle de la Parole de Dieu, a toujours proclamée, expliquée, défendue. C’est pourquoi aujourd’hui aussi nous disons au Dieu Très-Haut et Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit : «À toi louange et gloire pour les siècles sans fin !»

3. En souhaitant à tous, avec l’Apôtre Paul, «la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint» (2 Co 13, 13), je vous salue d’abord avec affection, chers Frères et Sœurs, fils de l’Église catholique qui êtes venus avec vos évêques des diocèses de Sofia-Plovdiv et de Nicopoli, ainsi que de l’exarchat apostolique pour les fidèles de rite byzantin-slave. Je remercie le Pasteur de l’Église particulière où nous sommes, Mgr Gheorghi Jovčev, pour les paroles de bienvenue qu’il m’a adressées et j’étends mon salut cordial à mes frères dans l’épiscopat, Mgr Christo Proykov, Exarque apostolique et Président de la Conférence épiscopale, et Mgr Petko Christov, Évêque de Nicopoli. Je salue également les Cardinaux et les Évêques venus des pays voisins pour partager ce jour de fête avec l’Église qui est en Bulgarie.

Je tiens à adresser un salut particulier à Son Éminence Arsenij, Métropolite orthodoxe de Plovdiv, qui dans sa grande délicatesse a voulu prendre part à la célébration de cette Sainte Liturgie, et je le remercie vivement des paroles cordiales qu’il m’a adressées au début de la célébration. Avec lui, je salue dans le Seigneur tous les fidèles de l’Église orthodoxe de Bulgarie qui s’unissent à nous. Leur présence ici est un témoignage apprécié de fraternité, qui nous fait pressentir dans l’espérance la joie de la pleine unité, quand il nous sera donné de célébrer ensemble le Sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur.

Je désire aussi adresser une pensée respectueuse aux fidèles de l’Islam, qui adorent eux aussi, même si c’est de manière différente, le Dieu Unique et Tout-Puissant.

Enfin, je salue les Autorités civiles qui nous honorent de leur présence et je les remercie pour leur contribution efficace à la réalisation de mon voyage en Bulgarie.

4. Dieu, Un et Trine, est présent dans son peuple, l’Église. Nous recevons le Baptême au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; c’est en ce même nom que sont conférés les autres sacrements. En particulier, la Messe, «centre de toute la vie chrétienne», est marquée par le rappel des personnes divines : le Père, à qui s’adresse l’offrande, le Fils, prêtre et victime du sacrifice, l’Esprit Saint, invoqué pour transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, et pour faire des participants un seul corps et un seul esprit.

La vie du chrétien est entièrement orientée vers ce mystère. De notre réponse fidèle à l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit Saint dépend la réussite de notre marche ici-bas.

Les trois prêtres assomptionnistes que j’ai eu la joie d’inscrire aujourd’hui parmi les Bienheureux étaient bien pénétrés de cette vérité : la cause pour laquelle les Pères Kamen Vitchev, Pavel Djidjov et Josaphat Chichkov n’ont pas hésité à donner leur vie, c’est la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c’est l’amour pour le Christ, Fils de Dieu fait homme, auquel ils se sont donnés sans réserve pour le service de son Église.

Le Père Josaphat Chichkov affirmait : «Nous cherchons à faire le mieux possible tout ce qu’on attend de nous pour pouvoir nous sanctifier»; et il ajoutait : «L’essentiel est d’aller jusqu’à Dieu, en vivant pour lui, tout le reste n’est qu’accessoire». Quelques mois avant l’infâme procès qui les condamna à mort, en même temps que l’Évêque Bossilkov, comme s’il entrevoyait ce qui les attendait, le Père Kamen Vitchev écrivait à son Supérieur provincial : «Obtenez-nous par la prière la grâce d’être fidèles au Christ et à l’Église dans notre vie quotidienne, afin d’être dignes de lui rendre témoignage quand viendra le moment». Et le Père Pavel Djidjov disait : «Nous attendons notre tour : que la volonté de Dieu soit faite !»

5. En pensant aux trois nouveaux Bienheureux, je tiens à rendre hommage à la mémoire des autres confesseurs de la foi, fils de l’Église orthodoxe, qui ont subi le martyre sous le même régime communiste. Ce tribut de fidélité au Christ a uni les deux communautés ecclésiales en Bulgarie jusqu’au témoignage suprême. «Cela ne saurait manquer d’avoir un caractère œcuménique marqué. L’œcuménisme des saints, des martyrs, est peut-être celui qui convainc le plus. La voix de la communio sanctorum est plus forte que celle des fauteurs de division» (Tertio millennio adveniente, n. 37).

En effet comment la communion qui se réalise «en ce que nous considérons tous comme le sommet de la vie de la grâce, la martyria jusqu’à la mort» (Ut unum sint, n. 84), pourrait-elle ne pas être déjà parfaite ? N’est-elle pas cette «communion la plus vraie avec le Christ qui répand son sang et qui, dans ce sacrifice, rend proches ceux qui jadis étaient loin (cf. Ep 2, 13)» (ibid.)?

6. La courageuse cohérence de vie des Pères Josaphat, Kamen et Pavel face à la souffrance et à la prison a été reconnue par leurs anciens élèves – catholiques, orthodoxes, juifs, musulmans –, par leurs paroissiens, par leurs confrères religieux et leurs compagnons de peine. En raison de leur dynamisme, de leur fidélité à l’Évangile, de leur service désintéressé de la nation, ils se présentent comme des modèles pour les chrétiens d’aujourd’hui, spécialement pour les jeunes de Bulgarie qui cherchent à donner un sens à leur vie et qui veulent suivre le Christ dans la vie laïque, dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce.

Puisse le dévouement tout particulier avec lequel les nouveaux Bienheureux ont accompagné les candidats au presbytérat être pour tous un stimulant : j’exhorte l’Église locale qui est en Bulgarie à envisager sérieusement la possibilité de fonder de nouveau un séminaire, dans lequel les jeunes, à travers une solide formation humaine, intellectuelle et spirituelle, pourront se préparer au sacerdoce ministériel pour le service de Dieu et de leurs frères.

7. Le mystère de la Trinité nous révèle l’amour qui est en Dieu, l’amour qui est Dieu lui-même, l’amour avec lequel Dieu aime tous les hommes. «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle» (Jn 3, 16). Pour sa part, le Fils crucifié et ressuscité a envoyé l’Esprit Saint au nom du Père, pour qu’il nourrisse dans le cœur des croyants le désir et l’attente de l’éternité.

Cette attente, les nouveaux Bienheureux l’ont vécue activement, eux qui jouissent maintenant de la contemplation apaisante de la Très Sainte Trinité. Nous nous confions à leur intercession en priant avec la Liturgie byzantine (Sexte : oraison finale) :

«Dieu éternel, qui vis dans une lumière inaccessible...
protège-nous, nous qui avons mis en toi notre espérance,
comble-nous de ta grâce divine et adorable.
Car c’est à toi, Père, Fils et Esprit Saint,
qu’appartiennent le règne, la majesté, la puissance et la gloire
maintenant et toujours pour les siècles des siècles.
Amen».

Que Dieu bénisse toujours la Bulgarie! Paix et progrès au peuple bulgare! Merci!

[00861-03.01] [Texte original: Bulgare]

LE PAROLE DEL SANTO PADRE ALLA RECITA DELL’ANGELUS

 PRIMA DELL’ANGELUS

 DOPO L’ANGELUS

Conclusa la Celebrazione Eucaristica, il Santo Padre guida la recita dell’Angelus con i fedeli presenti nella Piazza centrale di Plovdiv. Queste le parole del Papa nell’introdurre la preghiera mariana:

 PRIMA DELL’ANGELUS

Testo in lingua originale

Traduzione  in lingua italiana

Traduzione  in lingua inglese

Traduzione  in lingua francese

Testo in lingua originale

Скъпи Братя и Сестри,

1. В края на нашето Богослужение, ние се обръщаме към Всесвятата Божия Майка, присъстваща между нас в обичаното и почитано изображение на Святата Икона от Бачково.

Заедно с вас, аз се отправям мислено на поклонение в този манастир и в многобройните посветени на нея светилища по вашата земя, като повтарям Ангелския поздрав: "Радвай се благодатна, Марийо!" /Лука 1, 28/.

2. Мария – смирената Господна слугиня, вярната годеница на Светия Дух, пречистата майка на Сина, станал човек – блести пред нас като образец на християнски живот. В нейното училище се учим на мълчание, вслушване и служение, които са основните характеристики на живота на всеки Христов ученик.

Дори и днес, в нашия неспокоен и често объркан свят, мълчанието помага да се даде място на спасителното Слово; вслушването учи на внимание и нежност, а безкористното и щедро служение ражда плодове на солидарен и братски живот.

3. Нека Божията майка, със своето мощно застъпничество, ви помага да преоткривате всеки ден вашето достойнство на Божии чеда и ви придобие предразположението да изпълнявате Божията воля и да приемате дарбите от Светия Дух, като опазва сърцето ви чисто и щедро към нуждите на ближния.

Моля Майката на безкрайната любов и безценен дар на Сърцето на разпнатия Христос да се застъпва за вас и вашите семейства, за да бъде поддържана вашата вяра цялостна, вашата надежда – силна, а любовта ви – искрена и резултатна.

Нека Дева Мария бди над този християнски народ в България, за да може да знае как да следва нейния Син, Исус Христос, със смелост и ангажираност, свидетелствайки за Него в света с прозрачност в живота и делата!

[00862-AA.02] [Testo originale: Bulgaro]

Traduzione  in lingua italiana

Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Al termine della nostra celebrazione, ci rivolgiamo alla Madre del Signore, la Tuttasanta, presente in mezzo a noi nell'amata raffigurazione della Santa Icona di Backovo.

Insieme con voi mi reco in ideale pellegrinaggio a quel Monastero e ai numerosi Santuari a Lei dedicati che punteggiano la vostra terra, e le ripeto il saluto dell'Angelo: "Ave, piena di grazia!" (Lc 1, 28).

2. Umile ancella del Padre, sposa fedele dello Spirito, Madre purissima del Figlio fatto uomo, Maria rifulge davanti a noi come modello di vita cristiana. Alla sua scuola si imparano il silenzio, l'ascolto, il servizio, caratteristiche fondamentali della vita del discepolo.

Anche oggi, nel nostro mondo inquieto e spesso smarrito, il silenzio aiuta a fare spazio alla Parola che salva, l'ascolto insegna l'attenzione e la tenerezza, il servizio gratuito e generoso suscita fermenti di vita solidale e fraterna.

3. Con la sua potente intercessione, la Vergine Maria vi faccia riscoprire ogni giorno la vostra dignità di figli di Dio, vi ottenga la disponibilità a compiere la volontà del Padre e ad accogliere i doni dello Spirito, custodisca in voi un cuore limpido e generoso capace di aprirsi alle necessità dei fratelli.

A Lei, Madre di immensa carità, dono prezioso di Cristo crocifisso, chiedo di pregare per voi e per le vostre famiglie, perché si mantenga integra la vostra fede, si rafforzi la vostra speranza, sia credibile ed efficace la vostra carità.

Vegli Maria su questo popolo cristiano che è in Bulgaria, perché sappia seguire il suo Figlio Gesù con coraggio ed impegno, testimoniandolo davanti al mondo con la trasparenza della vita e delle opere!

[00862-01.01] [Testo originale: Bulgaro]

Traduzione  in lingua inglese

Dear Brothers and Sisters!

1. At the conclusion of our celebration, we turn to the Mother of the Lord, the All-Holy, present in our midst in the beloved figure of the Holy Icon of Bačkovo.

Together with you I make a spiritual pilgrimage to that Monastery and to the other Shrines dedicated to Mary throughout your land, and I repeat the greeting of the Angel: "Hail, full of grace!" (Lk 1:28).

2. The humble handmaid of the Father, the faithful bride of the Spirit, the most pure Mother of the Son made man, Mary shines forth before us as a model of Christian life. At her school we learn silence, listening and service, the fundamental marks of the life of a disciple.

Today too, in our restless and often confused world, silence helps us to make space for the word which saves, listening teaches us attention and tenderness, while free and generous service enlivens fraternal and community life.

3. By her powerful intercession, may the Virgin Mary help you daily to discover anew your dignity as children of God. May she obtain for you a spirit of readiness to carry out the will of the Father and to receive the gifts of the Spirit. May she keep within you a pure and generous heart capable of openness to the needs of our brothers and sisters.

I beseech her, Mother of immense charity, the precious gift of Christ Crucified, to pray for you and your families, so that your faith may remain complete, your hope firm, and your charity convincing and effective.

May Mary watch over the Christian people of Bulgaria, that they may be able to follow her Son Jesus with courage and commitment, and bear witness to him before the world by the integrity of their lives and their works!

[00862-02.01] [Original text: Bulgarian]

Traduzione  in lingua francese

Chers Frères et Sœurs,

1. Au terme de notre célébration, nous nous adressons à la Mère de Dieu, la Toute Sainte, représentée au milieu de nous par la sainte icône tant aimée de Backovo.

Avec vous, c’est en pensée que je me rends en pèlerinage à ce monastère et aux nombreux sanctuaires qui lui sont consacrés et qui s’élèvent sur votre terre. Je redis à Marie la salutation de l’Ange: «Je te salue, comblée de grâce» (Lc 1, 28).

2. Humble servante du Père, épouse fidèle de l’Esprit, Mère très pure du Fils fait homme, Marie resplendit devant nous comme modèle de vie chrétienne. À son école, nous apprenons le silence, l’écoute, le service, caractéristiques fondamentales de la vie du disciple.

Aujourd’hui encore, dans notre monde inquiet et souvent perdu, le silence aide à laisser un espace à la Parole qui sauve, l’écoute enseigne l’attention et la tendresse, le service gratuit et généreux suscite des germes de vie solidaire et fraternelle.

3. Par sa puissante intercession, que la Vierge Marie vous fasse redécouvrir chaque jour votre dignité de fils de Dieu, qu’elle vous obtienne la disponibilité pour accomplir la volonté du Père et pour accueillir les dons de l’Esprit, qu’elle vous garde un cœur limpide et généreux, capable de s’ouvrir aux besoins de vos frères !

À Marie, Mère d’une immense charité, don précieux du Christ crucifié, je demande de prier pour vous et pour vos familles, afin que se maintienne intègre votre foi, que s’affermisse votre espérance, et que soit crédible et efficace votre charité.

Puisse Marie veiller sur le peuple chrétien qui est en Bulgarie, pour qu’il sache suivre son Fils Jésus, avec courage et engagement, témoignant de lui devant le monde par la transparence de sa vie et de ses actes !

[00862-03.01] [Texte original: Bulgare]

 DOPO L’ANGELUS

In lingua francese:

Je salut affectueusement les religieux Augustins de l’Assomption, qui se sont rassemblés ici de différents pays pour célébrer les merveilles accomplies par le Seigneur dans la vie de leurs confrères martyrs, Kamen, Pavel et Josaphat, aujourd’hui proclamés bienheureux.
Dans la fidélité à la devise de votre fondateur, le Père Emmanuel d’Alzon, « Que ton règne vienne ! », soyez intrépides et généreux dans la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle du salut! Je vous bénis tous de grand cœur, sans oublier les religieuses des Congregations de la Famille de l’Assomption et tous ceux qui vous accompagnent.

[Saluto con affetto i Sacerdoti Agostiniani dell'Assunzione, qui convenuti da diversi Paesi per celebrare le meraviglie operate dal Signore nella vita dei loro Confratelli martiri Kamen, Pavel e Josaphat, oggi proclamati Beati.
Fedeli al motto del vostro Fondatore Padre Emmanuel d'Alzon "Que ton règne vienne!", siate intrepidi e generosi nella missione di annunciare a tutti la Buona Novella della salvezza. Benedico di cuore tutti voi, ricordando anche le religiose della Congregazione della Famiglia dell'Assunzione e tutti coloro che oggi vi accompagnano.]

In lingua rumena:

Salut cu afecţiune Episcopii şi credincioşii de limbă română.
Mult iubiţilor, am mereu vie în minte amintirea vizitei în iubita voastră ţară şi primirea călduroasă pe care mi-aţi rezervat-o. Au fost trei zile de intensă comuniune.
Tuturor vă spun: păstraţi privirea fixată asupra lui Cristos. El ne cheamă să fim martori curajoşi ai Evangheliei. Vă binecuvântez pe toţi din adâncul inimii.

[Saluto con affetto i Vescovi e i fedeli di lingua romena.
Carissimi, ho sempre vivo nella mente il ricordo della visita alla vostra amata terra e dell’accoglienza calorosa che mi avete riservato. Sono stati tre giorni di intensa comunione.
A tutti dico: tenete fisso lo sguardo su Cristo. Egli ci chiama ad essere coraggiosi testimoni del suo Vangelo. Di gran cuore tutti vi benedico!]

In lingua serba:

Речи поздрава и благослова упууем свим српским верницима. Да Христос Господ наш светлом еванеа увек осветлива ваш живот.

[Rivolgo benedicenti parole di saluto a tutti i fedeli serbi.
Cristo, nostro Signore, con la luce del Vangelo illumini sempre la vostra vita.]

In lingua croata:

Srdačno pozdravljam sve nazočne hrvatske hodočasnike. Kršćanski poziv na svetost bio stalno nadahnuće vašemu življenju i radu.

[Saluto cordialmente i pellegrini croati qui presenti. La vocazione cristiana alla santità sia una costante ispirazione al vostro vivere ed operare.]

In lingua ceca:

Srdečně zdravím také české poutníky, kteří jsou zde přítomni. Nechť je provází mé požehnání!

[Saluto cordialmente anche i pellegrini cechi qui presenti, accompagnandoli con la mia benedizione.]

In lingua polacca:

Serdecznie witam i pozdrawiam obecnych tutaj moich Rodaków, których losy historia złączyła na trwałe z tak bliską polskim sercom Bułgarią. Proszę Boga, abyście, zachowując dziedzictwo wiary Ojców i własne tradycje, byli zawsze gotowi do czynnej współpracy z wszystkimi grupami etnicznymi i religijnymi, żyjącymi w tym kraju. Wszystkich Was polecam w modlitwie szczególnej opiece Matki Bożej. Niech Wam Bóg błogosławi!

[Saluto cordialmente i miei connazionali qui presenti, che i destini della storia hanno unito durevolmente con la Bulgaria, così cara ai cuori dei polacchi. Chiedo a Dio che, conservando il patrimonio della fede dei vostri padri e le proprie tradizioni, siate sempre pronti a un'attiva collaborazione con tutti i gruppi etnici e con tutte le religioni presenti in questo Paese. Nella preghiera vi affido tutti alla particolare protezione della Madre di Dio. Che Dio vi benedica!]

In lingua bulgara:

Благодаря за топлото посрещане. Бог да ви благослови. Благодаря.

[Ringrazio per la vostra calorosa accoglienza. Che Dio vi Benedica. Grazie.]

00863-XX.03] [Testo originale: Plurilingue]